Spółka w USA

Spółki LLC (Limited Liability Company) to odpowiednik polskej spółki z o.o.

W Stanach Zjednoczonych każdy stan ma własne regulacje dotyczące rejestracji i funkcjonowania spółek a także własne regulacje fiskalne. Pomimo, że w niektórych stanach obowiązuje wyjątkowo liberalna polityka fiskalna a także pełna anonimowość, Stany Zjednoczone jako całość nie są krajem stosującym “szkodliwą politykę podatkową”, zatem w żadnym wypadku rozliczenia z amerykańską spółką nie są przez Polskę kwestionowane.
Pomimo tego w niektórych stanach USA polityka fiskalna jest wyjątkowo “łagodna”.

PROMOCJA !

tylko do końca maja 2022 r !

7 000 PLN

Oferowane przez nas  spółki LLC w stanie Wyoming to:

 • Pełna anonimowość właścicieli i członków zarządu
 • Brak podatku VAT
 • Brak podatku CIT
 • Brak konieczność prowadzenia rachunkowości – co eliminuje comiesięczne koszty księgowości kilku tysięcy złotych
 • Jedyny podatek roczny (aktualnie 60 USD tj około 270 zł)
 • Łatwość i szybkość zarówno założenia nowej spółki jak i zakupu już istniejącej
 • Możliwość ukrycia danych członka zarządu i wspólników – w rejestrze może figurować nominowany agent
 • Adres siedziby w stolicy stanu Wyoming – Cheyene przez rok w cenie zakupu
 • Możliwość rejestracji siedziby firmy w Nowym Jorku, Los Angeles – pomimo podleganiu jurysdykcji fiskalnej w Wyoming;
 • Wirtualne biuro – skanowanie i przesyłanie korespondencji w dniu jej otrzymania
 • Przesyłanie kurierem oryginałów korespondencji na żądanie
 • Numer telefonu stacjonarnego (307)
 • Możliwość otwarcia rachunków bankowych (fintech; w Nowym Jorku, Londynie, Singapurze, Bruxeli, Sydney, Auckland-Nowa Zelandia,Ottawie,Bukareszcie, Turcji) w lokalnych walutach, co pozwala na natychmiastowe otrzymanie płatności od lokalnych kontrahentów bez ryzyka kosztownych przewalutowań.
 • Możliwość powołania amerykańskiego członka zarządu do poszczególnych czynności
 • Możliwość otwarcia oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce ewentualnie nadanie amerykańskiej spółce polskiego NIP (choć nie ma potrzeby), np. Dla otrzymywania faktur za paliwo
 • Spółka posiada faktyczną dedykowaną powierzchnię biurową, z dostępem do biura w dowolnej chwili
 • Możliwość pracy w co-workingu w jednym z kilku miast w Polsce

Redukcja kosztów

Zagraniczni (w tym polscy) właściciele spółek LLC, które na terenie USA, nie prowadzą fizycznie działalności generującej dochody, są poza obszarem zainteresowania amerykańskiego fiskusa. Dzięki temu, nie muszą prowadzić żadnej księgowości ani zestawień, bilansów, ewidencji, raportów, deklaracji, itp. Ile płacisz dziś swojej księgowej? Od najbliższego miesiąca możesz wyeliminować ten niepotrzebny koszt.

Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym i jednocześnie wspólnikiem amerykańskiej spółki LLC (limited liability company) w Stanie Wyoming, nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Polski i nie musi z tego tytułu odprowadzać dodatkowej składki zdrowotnej prowadząc w Polsce działalność w dowolnej formie prawnej.

Bezpieczeństwo

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce w przypadku problemów finansowych Twojej firmy, z pewnością żaden organ egzekucyjny czy prokurator nie oszczędzi Twojego prywatnego majątku. Tym samym, za długi swojej firmy odpowiesz majątkiem osobistym swoim i swojej rodziny. Dom, mieszkanie, działka, samochód, meble, wyposażenie, urządzenia, oszczędności, lokaty – tracisz wszystko. Będąc jednak całkowitym udziałowcem amerykańskiej spółki LLC ryzykujesz tylko do wysokości aktywów spółki lub kapitału założycielskiego. W Wyoming wartości te wynoszą 0$ (zero) i dlatego całe Twoje ryzyko związane z prowadzeniem biznesu także wynosi…. zero !

Spółka amerykańska, nawet jeśli działa  w Polsce w formie oddziału -nie jest polskim podmiotem. Oddział takiej spółki nie jest osobnym przedsiębiorstwem i nie ma osobowości prawnej w rozumieniu polskiego prawa. Oddział jest jedynie organizacyjnie wyodrębnioną strukturą przedsiębiorcy zagranicznego, która działa poza krajem, w którym ma siedzibę zagraniczny przedsiębiorca. Nie można zatem, ani przejąć majątku, ani wprowadzić zarządu komisarycznego w postaci urzędnika państwowego, bowiem taki zarządca musiałby być wprowadzony w struktury spółki macierzystej, tj. amerykańskiej LLC, a to z oczywistych powodów, jest niemożliwe.

Anonimowość

Do CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) mają obowiązek zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego wpisane do polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, nawet jeśli posiadają zarejestrowany w KRS oddział i prowadzą realną działalność w Polsce. (zob. szczegóły)